• Administratief medewerkster
  • Zorg en Welzijn specialisatie gastouder
  • Kinder-EHBO
  • Cursus scheiding en rouw
  • Cursus Signalering Huiselijk Geweld & Kindermishandeling
  • Summerschool 2020 van Kinderwijs TV
  • opleiding volgend 2020/2021: HBO kindercoach