1. Openingstijden:
Gastouderopvang Kindje Natuurlijk is van maandag tot vrijdag geopend. Het weekend en feestdagen altijd in overleg.
U kunt bij ons terecht voor:
– vaste opvang
– flexibele opvang
– vakantie opvang

2. Tarieven:
Kindje Natuurlijk hanteert een uurtarief van € 6,20 per kind/ per uur. De gastouder zorgt voor eventueel het ontbijt, de lunch, drinken, fruit, en tussendoortjes. billendoekjes en bepanthen zalf zijn ook aanwezig binnen de opvang. Naast het uurtarief van Kindje Natuurlijk betalen de ouders bureaukosten aan het gastouderbureau, zoals vastgelegd is in de Wet Kinderopvang.

3. Opvang: Flexibele opvang:
Flexibele opvang zonder vaste dagen en uren: hiervoor worden geen vaste dagen gereserveerd. Voor deze opvang geldt geen minimale uren afname, opvang is daarom alleen op basis van beschikbaarheid van de gastouder.

4. Vaste opvang:
Hiervoor worden vaste dagen en tijden gereserveerd. U reserveert voor deze vaste dagen ook vaste tijden. Bij minder afname worden deze gereserveerde tijden wel in rekening gebracht.Voorbeeld: U heeft 1 dag per week vaste opvang nodig voor 8 uur. U bent echter een keer eerder vrij of plant een vrije dag in. Er wordt dan toch 8 uur in rekening gebracht.

4. Halen en brengen:
Mocht het voorkomen dat u het niet redt om op tijd te zijn door bijvoorbeeld file of een vergadering, laat het even weten, dan is het in de meeste gevallen geen probleem.
Indien uw kind door iemand anders gehaald wordt, dient u dit van te voren door te geven. Indien het niet van te voren is doorgegeven wordt er altijd eerst contact met u opgenomen voordat uw kind meegegeven wordt.

5. Vakanties en vrije dagen:
Komt uw kind een dag niet omdat u een vrije dag heeft ingepland,of het kind is ziek , dan is het doorbetaling van deze dag . Het plekje voor u kind is immers gereserveerd.

Bij vakanties en vrije dagen van de vraagouders kunt u deze dagen een maand van tevoren doorgeven. Zijn de vakanties en vrije dagen van de vraagouder korter dan een maand doorgegeven worden de uren doorberekend. Het plekje is immers gereserveerd voor uw kind.

Bij vakanties en vrije dagen van de gastouder of ziek zijn van de gastouder dan worden de opvangkosten niet doorberekend.

Mocht u vervangende opvang nodig hebben kunt u zich wenden tot het gastouderbureau waarbij u ingeschreven staat.

6. Uw kind is ziek of wordt ziek tijdens de opvang:
Als een kind koorts heeft hoger dan 38,5 graden, wordt er contact met u opgenomen en overlegt over de opvang.
Als de groepsbezetting het toelaat en uw kind zich goed genoeg voelt, is het mogelijk om de opvang door te laten lopen.

Als uw kind zich duidelijk niet goed voelt of als er sprake is van besmettingsgevaar, zal uw kind wel opgehaald moeten worden. In principe dient de gastouder geen medicatie toe. Indien medicatie bij uw kind noodzakelijk is, dient u als ouder altijd een formulier in te vullen waarbij u zelf de verantwoordelijkheid blijft dragen.
Kan uw kind een dag niet komen wegens ziekte dan dient u dit aan ons door te geven voor 8 uur ’s ochtends. Betaling blijft bij ziekte verschuldigd aan de gastouder.

Bij ziekenhuisopname worden de uren gewoon doorberekend. Als het Langdurige Opname is, meer dan 6 weken, wordt met u en het gastouderbureau een regeling getroffen. Betaling blijft bij ziekte verschuldigd aan de gastouder.

7. Hygiëne en veiligheid:
* Uit hygiënisch oogpunt blijven schoenen bij ons zo veel mogelijk op de gang staan.
Dit om de vloer zo schoon mogelijk te houden zodat er naar hartenlust gerold en gekropen kan worden.
Uw kind kan bij ons op slofjes (zelf meegeven) of op de sokken/blote voeten lopen.
* Jaarlijks vindt er een risico-inventaris plaats vanuit het gastouderbureau, waarbij gelet wordt op de veiligheid in en rondom de opvanglocatie.
De risico-inventarisatie is op de locatie aanwezig om in te zien.

8. Contact met ouders/verzorgers:
Dagelijks vindt er tijdens het brengen en halen van uw kind een overdracht van informatie plaats.
Indien u een gesprekje wilt met mij om even uitgebreider over uw kind te praten, dan kunt u dit bij mij aangeven en plannen we een afspraak.
Gedurende de opvang staat het altijd vrij even contact op te nemen om te vragen hoe het met uw kind gaat.

9. Wijzigingen:
Structurele wijzigingen dienen 1 maand van te voren worden aangevraagd.
Er zal in de meeste gevallen ook een nieuw contract worden opgemaakt. Incidentele wijzigingen in dagen en uren vallen onder punt 5 van het huishoudelijk reglement.

En worden enkel toegestaan indien de bezetting dit toelaat.

10. Wennen:
Een kind heeft altijd tijd nodig om te wennen aan een nieuwe omgeving en een nieuw persoon. Ook voor u als ouders/verzorgers kan het moeilijk zijn om uw kindje voor het eerst naar de opvang te brengen. Uw kindje kan voorafgaand aan de start van de opvang een ochtend in overleg komen wennen.

11. Betalingsverplichting:
Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, dat wil zeggen een betalingsachterstand heeft van 1 maand of meer, zal de opvang per direct gestopt worden. U blijft betalingsplicht houden over de openstaande facturen.
Wanneer u de betaling niet voldoet binnen de vastgestelde termijnen, is de gastouder genoodzaakt om een incassobureau in te zetten waarvan de gemaakt incassokosten voor rekening van de vraagouder zijn.

12. Opzegging:
Opzegging dient schriftelijk te met inachtneming van een maand opzegtermijn. Indien in de opzegtermijn vakantiedagen en/of incidentele vrije dagen vallen, wordt de opzegtermijn met deze dagen verlengd.

13. Overige:
Alle zaken die niet genoemd zijn in het huishoudelijk reglement, worden door gastouderopvang Kindje Natuurlijk per situatie beoordeeld. Er zal een passende oplossing voor beide partijen gezocht worden.

Kindje Natuurlijk maakt gebruik van Facebook en Instagram. Op de algemene pagina wordt uw kind onherkenbaar op foto’s geplaatst. Bijvoorbeeld met alleen de handjes of de voetjes. Andere foto’s worden met alleen uw toestemming geplaatst.